Rychlý kontakt

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu ivana.polisenska@morex.info.

Firma:
Jméno a příjmení:
E-mail:
Váš dotaz:
Česká verze English version German version Slovenská verze

Facebook

Soutěž

Obecná pravidla platná pro všechny facebookové soutěže pořádané stránkou „Morex“
 
1. Konkrétní výběr výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Způsob výběru vždy určují doplňující pravidla uvedená v soutěžním příspěvku.
 
2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že každá tato změna bude vyhlášena na facebookovém profilu „Morex“, čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže.
 
3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.
 
4. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“) ve smyslu ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, v rozsahu stanoveném pro účastníky soutěže.
 
5. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti MOREX, spol. s r.o.  Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.
 
6. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti MOREX, spol. s r.o.  nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům společnosti MOREX, spol. s r.o. , nebo osoby s touto společností jinak personálně nebo majetkově propojené.
 
7. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem.
 
8. Pokud se výherce soutěže do 7 dní od vyhlášení výsledků na sociální síti neozve, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele.
 
9. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.

Provozovatel
Partneři
Platební metody